Borçlanma Araçları İhraçlarına İlişkin Bilgiler - 2017

Borçlanma Araçları İhraçlarına İlişkin Bilgiler - 2017

* Şirketimiz tarafından 91 gün vadeli 27.100.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 07.02.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 07.02.2017 olup itfa tarihi 09.05.2017’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS51717
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono
Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 27.100.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 27.100.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 09.05.2017 , 91 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 07.02.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS51717 ISIN kod numaralı 09.05.2017 vadeli (91 gün vadeli) 27.100.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 09.05.2017 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 178 gün vadeli 129.030.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 07.02.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 07.02.2017 olup itfa tarihi 04.08.2017'dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS81714
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono
Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 129.030.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 129.030.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 04.08.2017 , 178 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 07.02.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS81714 ISIN kod numaralı 04.08.2017 vadeli (178 gün vadeli) 129.030.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 04.08.2017 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 108 gün vadeli 75.500.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 09.05.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 09.05.2017 olup itfa tarihi 25.08.2017'dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS81722
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono
Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 75.500.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 75.500.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 25.08.2017 , 108 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

• Şirketimiz tarafından 09.05.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS81722 ISIN kod numaralı 25.08.2017 vadeli (108 gün vadeli) 75.500.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 25.08.2017 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 177 gün vadeli 68.370.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 07.06.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 07.06.2017 olup itfa tarihi 01.12.2017'dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.


İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFASA1718
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono
Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 68.370.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 68.370.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 01.12.2017 , 177 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 07.06.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVFASA1718 ISIN kod numaralı 01.12.2017 vadeli (177 gün vadeli) 68.370.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 01.12.2017 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 175 gün vadeli 160.060.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 04.08.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 04.08.2017 olup itfa tarihi 26.01.2018'dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS11810
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono
Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 160.060.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 160.060.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 26.01.2018 , 175 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 04.08.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS11810 ISIN kod numaralı 26.01.2018 vadeli (175 gün vadeli) 160.060.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 26.01.2018 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 110 gün vadeli 139.200.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 25.08.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 25.08.2017 olup itfa tarihi 13.12.2017'dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFASA1726
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono
Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 139.200.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 139.200.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 13.12.2017 , 110 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 25.08.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVFASA1726 ISIN kod numaralı 13.12.2017 vadeli (110 gün vadeli) 139.200.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 13.12.2017 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 175 gün vadeli 134.350.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 13.11.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 13.11.2017 olup itfa tarihi 07.05.2018'dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS51816
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono
Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 134.350.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 134.350.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 07.05.2018 , 175 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 13.11.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS51816 ISIN kod numaralı 07.05.2018 vadeli (175 gün vadeli) 134.350.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 07.05.2018 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 178 gün vadeli 82.100.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 01.12.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 01.12.2017 olup itfa tarihi 28.05.2018'dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS51824
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono
Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 82.100.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 82.100.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 28.05.2018 , 178 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 01.12.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS51824 ISIN kod numaralı 28.05.2018 vadeli (178 gün vadeli) 82.100.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 28.05.2018 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 175 gün vadeli 83.550.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 13.12.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 13.12.2017 olup itfa tarihi 06.06.2018'dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS61815
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono
Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 83.550.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 83.550.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 06.06.2018 , 175 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 13.12.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS61815 ISIN kod numaralı 06.06.2018 vadeli (175 gün vadeli) 83.550.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 06.06.2018 tarihinde yapılmıştır.

Web sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, ürün, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen ürün ve reklam sayısını sınırlandırmak, kampanyaların etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak, kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.