Borçlanma Araçları İhraçlarına İlişkin Bilgiler - 2019

Borçlanma Araçları İhraçlarına İlişkin Bilgiler - 2019

* Şirketimiz tarafından 140 gün vadeli 180.520.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 08.02.2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 08.02.2019 olup itfa tarihi 28.06.2019’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS61914

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

İhracın Nominal Tutarı: 180.520.000.-TL

Satılan Nominal Tutarı: 180.520.000.-TL

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 28.06.2019 , 140 gün

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafindan 08.02.2019 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS61914 ISIN kod numarali 28.06.2019 vadeli (140 gün vadeli) 180.520.000.-TL nominal degerli finansman bonolarinin itfasi 28.06.2019 tarihinde yapilmistir.


* Şirketimiz tarafından 99 gün vadeli 129.663.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 25.04.2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 25.04.2019 olup itfa tarihi 02.08.2019’dur. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS81912

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

İhracın Nominal Tutarı: 129.663.000.-TL

Satılan Nominal Tutarı: 129.663.000.-TL

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 02.08.2019 , 99 gün

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafindan 25.04.2019 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS81912 ISIN kod numarali 02.08.2019 vadeli (99 gün vadeli) 129.663.000.-TL nominal degerli finansman bonolarinin itfasi 02.08.2019 tarihinde yapilmistir.


* Şirketimiz tarafından 84 gün vadeli 191.400.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 31.05.2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 31.05.2019 olup itfa tarihi 23.08.2019’dur. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS81920

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

İhracın Nominal Tutarı: 191.400.000.-TL

Satılan Nominal Tutarı: 191.400.000.-TL

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 23.08.2019 , 84 gün

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafindan 31.05.2019 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS81920 ISIN kod numarali 23.08.2019 vadeli (84 gün vadeli) 191.400.000.-TL nominal degerli finansman bonolarinin itfasi 23.08.2019 tarihinde yapilmistir.


* Şirketimiz tarafından 96 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 28.06.2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade baslangıç tarihi 28.06.2019 olup itfa tarihi 02.10.2019’dur. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFASE1912

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

İhracın Nominal Tutarı: 100.000.000.-TL

Satılan Nominal Tutarı: 100.000.000.-TL

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 02.10.2019 , 100 gün

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafindan 28.06.2019 tarihinde ihraç edilen TRFVFASE1912 ISIN kod numarali 02.10.2019 vadeli (96 gün vadeli) 100.000.000.-TL nominal degerli finansman bonolarinin itfasi 02.10.2019 tarihinde yapilmistir.


* Şirketimiz tarafından 80 gün vadeli 121.600.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 23.08.2019 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 23.08.2019 olup itfa tarihi 11.11.2019’dur.İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFASK1914

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

İhracın Nominal Tutarı: 121.600.000.-TL

Satılan Nominal Tutarı: 121.600.000.-TL

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 11.11.2019 , 80 gün

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 23.08.2019 tarihinde ihraç edilen TRFVFASK1914 ISIN kod numaralı 11.11.2019 vadeli (80 gün vadeli) 121.600.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 11.11.2019 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 90 gün vadeli 174.960.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 20.12.2019 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 20.12.2019 olup itfa tarihi 19.03.2020’dir..İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS32014

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

İhracın Nominal Tutarı: 174.960.0000.-TL

Satılan Nominal Tutarı: 174.960.0000.-TL

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 19.03.2020 , 90 gün

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 20.12.2019 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS32014 ISIN kod numaralı 19.03.2020 vadeli (90 gün vadeli) 174.960.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 19.03.2020 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 98 gün vadeli 182.770.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 27.12.2020 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 27.12.2020 olup itfa tarihi 03.04.2020’dir.İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS42013

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

İhracın Nominal Tutarı: 182.770.000.-TL

Satılan Nominal Tutarı: 182.770.000.-TL

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 03.04.2020 , 98 gün

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 27.12.2019 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS42013 ISIN kod numaralı 03.04.2020 vadeli (98 gün vadeli) 182.770.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 03.04.2020 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 90 gün vadeli 140.900.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 03.04.2020 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 03.04.2020 olup itfa tarihi 02.07.2020’dir.İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS72010

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

İhracın Nominal Tutarı: 140.900.000.-TL

Satılan Nominal Tutarı: 140.900.000.-TL

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 02.07.2020 , 90 gün

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 03.04.2020 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS72010 ISIN kod numaralı 02.07.2020 vadeli (90 gün vadeli) 140.900.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 02.07.2020 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 120 gün vadeli 200.370.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 30.04.2020 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 30.04.2020 olup itfa tarihi 28.08.2020’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS82019

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

İhracın Nominal Tutarı: 200.370.000.-TL

Satılan Nominal Tutarı: 200.370.000.-TL

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 28.08.2020 , 120 gün

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 30.04.2020 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS82019 ISIN kod numaralı 28.08.2020 vadeli (120 gün vadeli) 200.370.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 28.08.2020 tarihinde yapılmıştır.

Web sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, ürün, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen ürün ve reklam sayısını sınırlandırmak, kampanyaların etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak, kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.