Borçlanma Araçları İhraçlarına İlişkin Bilgiler - 2021

Borçlanma Araçları İhraçlarına İlişkin Bilgiler - 2021

* Şirketimiz tarafından 88 gün vadeli 128.180.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 04.01.2021 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 04.01.2021 olup itfa tarihi 02.04.2021’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS42112
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:128.180.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:128.180.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi:02.04.2021 , 88 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 04.01.2021 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS42112 ISIN kod numaralı 02.04.2021 vadeli (88 gün vadeli) 128.180.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 02.04.2021 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 91 gün vadeli 194.520.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 01.02.2021 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 01.02.2021 olup itfa tarihi 03.05.2021’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS52111
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:194.520.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:194.520.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi:03.05.2021 , 91 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 01.02.2021 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS52111 ISIN kod numaralı 03.05.2021 vadeli (91 gün vadeli) 194.520.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 03.05.2021 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 90 gün vadeli 160.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 02.04.2021 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 02.04.2021 olup itfa tarihi 01.07.2021’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS72119
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:160.000.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:160.000.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi:01.07.2021 , 90 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 02.04.2021 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS72119 ISIN kod numaralı 01.07.2021 vadeli (90 gün vadeli) 160.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 01.07.2021 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 120 gün vadeli 114.800.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 03.05.2021 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 03.05.2021 olup itfa tarihi 31.08.2021’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS82118
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:114.800.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:114.800.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 31.08.2021 , 120 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 03.05.2021 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS82118 ISIN kod numaralı 31.08.2021 vadeli (120 gün vadeli) 114.800.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 31.08.2021 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 91 gün vadeli 110.850.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 14.06.2021 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 14.06.2021 olup itfa tarihi 13.09.2021’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS92117
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:110.850.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:110.850.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 13.09.2021 , 91 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 14.06.2021 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS92117 ISIN kod numaralı 13.09.2021 vadeli (91 gün vadeli) 110.850.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 13.09.2021 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 91 gün vadeli 112.700.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 21.06.2021 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 21.06.2021 olup itfa tarihi 20.09.2021’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS92125
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:112.700.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:112.700.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 20.09.2021 , 91 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 21.06.2021 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS92125 ISIN kod numaralı 20.09.2021 vadeli (91 gün vadeli) 112.700.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 20.09.2021 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 95 gün vadeli 204.130.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 24.06.2021 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 24.06.2021 olup itfa tarihi 27.09.2021’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS92133
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:204.130.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:204.130.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 27.09.2021 , 95 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 24.06.2021 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS92133 ISIN kod numaralı 27.09.2021 vadeli (95 gün vadeli) 204.130.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 27.09.2021 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 90 gün vadeli 229.800.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 02.09.2021 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 02.09.2021 olup itfa tarihi 01.12.2021’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFASA2112
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:229.800.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:229.800.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 01.12.2021 , 90 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 02.09.2021 tarihinde ihraç edilen TRFVFASA2112 ISIN kod numaralı 01.12.2021 vadeli (90 gün vadeli) 229.800.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 01.12.2021 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 90 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 08.10.2021 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 08.10.2021 olup itfa tarihi 06.01.2022’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS12214
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:100.000.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:100.000.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi:06.01.2022 , 90 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 08.10.2021 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS12214 ISIN kod numaralı 06.01.2022 vadeli (90 gün vadeli) 100.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 06.01.2022 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 70 gün vadeli 467.180.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 27.10.2021 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 27.10.2021 olup itfa tarihi 05.01.2022’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS12222
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:467.180.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:467.180.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi:05.01.2022 , 70 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 27.10.2021 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS12222 ISIN kod numaralı 05.01.2022 vadeli (70 gün vadeli) 467.180.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 05.01.2022 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 91 gün vadeli 207.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 29.11.2021 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 29.11.2021 olup itfa tarihi 28.02.2022’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS22213
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:207.000.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:207.000.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi:28.02.2022 , 91 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 29.11.2021 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS22213 ISIN kod numaralı 28.02.2022 vadeli (91 gün vadeli) 207.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 28.02.2022 tarihinde yapılmıştır.


Web sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, ürün, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen ürün ve reklam sayısını sınırlandırmak, kampanyaların etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak, kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.