Borçlanma Araçları İhraçlarına İlişkin Bilgiler - 2022

Borçlanma Araçları İhraçlarına İlişkin Bilgiler - 2022

* Şirketimiz tarafından 61 gün vadeli 167.630.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 05.01.2022 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 05.01.2022 olup itfa tarihi 07.03.2022’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS32212
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:167.630.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:167.630.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi:07.03.2022 , 61 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 05.01.2022 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS32212 ISIN kod numaralı 07.03.2022 vadeli (61 gün vadeli) 167.630.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 07.03.2022 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 148 gün vadeli 320.060.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 07.03.2022 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 07.03.2022 olup itfa tarihi 02.08.2022’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS82217
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:320.060.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:320.060.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi:02.08.2022 , 148 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 07.03.2022 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS82217 ISIN kod numaralı 02.08.2022 vadeli (148 gün vadeli) 320.060.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 02.08.2022 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 90 gün vadeli 281.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 22.06.2022 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 22.06.2022 olup itfa tarihi 20.09.2022’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS92216
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:281.000.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:281.000.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi:22.09.2022 , 90 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 22.06.2022 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS92216 ISIN kod numaralı 22.09.2022 vadeli (90 gün vadeli) 281.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 22.09.2022 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 92 gün vadeli 235.100.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 25.07.2022 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 25.07.2022 olup itfa tarihi 25.10.2022’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFASE2217
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:235.100.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:235.100.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi:25.10.2022 , 92 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 25.07.2022 tarihinde ihraç edilen TRFVFASE2217 ISIN kod numaralı 25.10.2022 vadeli (92 gün vadeli) 235.100.000,00-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 25.10.2022 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 92 gün vadeli 91.500.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 27.07.2022 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 27.07.2022 olup itfa tarihi 27.10.2022’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFASE2225
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:91.500.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:91.500.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi:27.10.2022 , 92 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 27.07.2022 tarihinde ihraç edilen TRFVFASE2225 ISIN kod numaralı 27.10.2022 vadeli (92 gün vadeli) 91.500.000,00-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 27.10.2022 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 92 gün vadeli 436.730.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 02.08.2022 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 02.08.2022 olup itfa tarihi 02.11.2022’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFASK2219
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:436.730.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:436.730.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi:02.11.2022 , 92 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 02.08.2022 tarihinde ihraç edilen TRFVFASK2219 ISIN kod numaralı 02.11.2022 vadeli (92 gün vadeli) 436.730.000-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 02.11.2022 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 162 gün vadeli 93.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 02.08.2022 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 02.08.2022 olup itfa tarihi 11.01.2023’dür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS12313
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:93.000.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:93.000.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi:11.01.2023 , 162 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 02.08.2022 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS12313 ISIN kod numaralı 11.01.2023 vadeli (162 gün vadeli) 93.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 11.01.2023 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 99 gün vadeli 277.670.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 28.09.2022 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 28.09.2022 olup itfa tarihi 05.01.2023’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS12321
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:277.670.000-TL
Satılan Nominal Tutarı:277.670.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi:05.01.2023 , 99 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 28.09.2022 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS12321 ISIN kod numaralı 05.01.2023 vadeli (99 gün vadeli) 277.670.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 05.01.2023 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 92 gün vadeli 352.830.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 25.10.2022 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 25.10.2022 olup itfa tarihi 25.01.2023’tür.’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS12339
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:352.830.000-TL
Satılan Nominal Tutarı:352.830.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi:25.01.2023 , 92 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 25.10.2022 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS12339 ISIN kod numaralı 25.01.2023 vadeli (92 gün vadeli) 352.830.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 25.01.2023 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 96 gün vadeli 597.500.000-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 02.11.2022 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 02.11.2022 olup itfa tarihi 06.02.2023’tür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS22312
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono
Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 597.500.000-TL
Satılan Nominal Tutarı: 597.500.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 06.02.2023 , 96 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 02.11.2022 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS22312 ISIN kod numaralı 06.02.2023 vadeli (96 gün vadeli) 597.500.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 06.02.2023 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 98 gün vadeli 223.010.000-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 21.12.2022 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 21.12.2022 olup itfa tarihi 29.03.2023’tür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS32311
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono
Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 223.010.000-TL
Satılan Nominal Tutarı: 223.010.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 29.03.2023 , 98 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 21.12.2022 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS32311 ISIN kod numaralı 29.03.2023 vadeli (98 gün vadeli) 223.010.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 29.03.2023 tarihinde yapılmıştır.


Web sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, ürün, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen ürün ve reklam sayısını sınırlandırmak, kampanyaların etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak, kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.