Borçlanma Araçları İhraçlarına İlişkin Bilgiler - 2023

Borçlanma Araçları İhraçlarına İlişkin Bilgiler - 2023

* Şirketimiz tarafından 90 gün vadeli 166.670.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 11.01.2023 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 11.01.2023 olup itfa tarihi 11.04.2023’dür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS42336
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:166.670.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:166.670.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 11.04.2023 , 90 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 11.01.2023 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS42336 ISIN kod numaralı 11.04.2023 vadeli (90 gün vadeli) 166.670.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 11.04.2023 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 90 gün vadeli 539.990.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 11.01.2023 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 11.01.2023 olup itfa tarihi 11.04.2023’dür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS42328
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:539.990.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:539.990.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 11.04.2023 , 90 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 11.01.2023 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS42328 ISIN kod numaralı 11.04.2023 vadeli (90 gün vadeli) 539.990.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 11.04.2023 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 61 gün vadeli 479.030.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 05.04.2023 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 05.04.2023 olup itfa tarihi 05.06.2023’dür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS62318
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:479.030.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:479.030.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 05.06.2023 , 61 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 05.04.2023 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS62318 ISIN kod numaralı 05.06.2023 vadeli (61 gün vadeli) 479.030.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 05.06.2023 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 91 gün vadeli 407.550.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 11.04.2023 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 11.04.2023 olup itfa tarihi 11.07.2023’dür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS72317
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:407.550.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:407.550.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 11.07.2023 , 91 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 11.04.2023 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS72317 ISIN kod numaralı 11.07.2023 vadeli (91 gün vadeli) 407.550.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 11.07.2023 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 88 gün vadeli 113.420.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 14.04.2023 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 14.04.2023 olup itfa tarihi 11.07.2023’dür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS72325
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı:113.420.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı:113.420.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 11.07.2023 , 88 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 14.04.2023 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS72325 ISIN kod numaralı 11.07.2023 vadeli (88 gün vadeli) 113.420.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 11.07.2023 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 90 gün vadeli 537.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 15.06.2023 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 15.06.2023 olup itfa tarihi 13.09.2023’dür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS92315
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 537.000.000 -TL
Satılan Nominal Tutarı: 537.000.000 -TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 13.09.2023 , 90 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 15.06.2023 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS92315 ISIN kod numaralı 13.09.2023 vadeli (90 gün vadeli) 537.000.000 -TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 13.09.2023 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 97 gün vadeli 321.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 21.06.2023 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 21.06.2023 olup itfa tarihi 26.09.2023’dür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS92323
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 321.000..000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 321.000..000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 26.09.2023 , 97 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 21.06.2023 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS92323 ISIN kod numaralı 26.09.2023 vadeli (97 gün vadeli) 321.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 26.09.2023 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 90 gün vadeli 142.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 11.07.2023 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 11.07.2023 olup itfa tarihi 09.10.2023’dür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFASE2316
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 142.000..000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 142.000..000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 09.10.2023 , 90 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

* Şirketimiz tarafından 11.07.2023 tarihinde ihraç edilen TRFVFASE2316 ISIN kod numaralı 09.10.2023 vadeli (90 gün vadeli) 142.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 09.10.2023 tarihinde yapılmıştır.


* Şirketimiz tarafından 90 gün vadeli 490.100.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 03.11.2023 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 03.11.2023 olup itfa tarihi 01.02.2024’dür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS22411
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 490.100.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 490.100.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 01.02.2024 , 90 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


* Şirketimiz tarafından 90 gün vadeli 175.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 10.11.2023 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 10.11.2023 olup itfa tarihi 08.02.2024’dür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS22429
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 175.000.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 175.000.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 08.02.2024 , 90 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


* Şirketimiz tarafından 90 gün vadeli 300.550.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 14.11.2023 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 14.11.2023 olup itfa tarihi 12.02.2024’dür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS22437
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 300.550.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 300.550.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 12.02.2024 , 90 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


* Şirketimiz tarafından 90 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 17.11.2023 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 17.11.2023 olup itfa tarihi 15.02.2024’dür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS22445
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 100.000.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 100.000.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 15.02.2024 , 90 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


* Şirketimiz tarafından 60 gün vadeli 375.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 17.11.2023 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 17.11.2023 olup itfa tarihi 16.01.2024’dür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS12412
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 375.000.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 375.000.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 16.01.2024 , 60 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


* Şirketimiz tarafından 97 gün vadeli 224.500.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 22.11.2023 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 22.11.2023 olup itfa tarihi 27.02.2024’dür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS22452
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 224.500.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 224.500.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 27.02.2024 , 97 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


* Şirketimiz tarafından 88 gün vadeli 160.300.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 01.12.2023 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 01.12.2023 olup itfa tarihi 27.02.2024’dür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS22478
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 160.300.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 160.300.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 27.02.2024 , 88 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


* Şirketimiz tarafından 90 gün vadeli 219.050.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 05.12.2023 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 05.12.2023 olup itfa tarihi 04.03.2024’dür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS32428
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 219.050.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 219.050.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 04.03.2024 , 90 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


* Şirketimiz tarafından 87 gün vadeli 129.450.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 08.12.2023 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 08.12.2023 olup itfa tarihi 04.03.2024’dür. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFVFAS32436
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü:Bono
Satış Şekli:Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Nominal Tutarı: 129.450.000.-TL
Satılan Nominal Tutarı: 129.450.000.-TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 04.03.2024 , 87 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı:Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


Web sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, ürün, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen ürün ve reklam sayısını sınırlandırmak, kampanyaların etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak, kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.